Een losstaande akoestische vergaderruimte waar in stilte en privacy een gesprek kan worden gevoerd. Een oplossing tot een belangrijke behoeft op kantoor. De gesloten vergaderruimte is voorzien van ventilatie. Akoestische mobiele vergaderruimte voor formele en informele gesprekken. De vergaderruimtes zijn verplaatsbaar en kunnen bij verhuizing worden meegenomen.