Akoestische panelen om het geluid binnen de kantoorruimte te dempen.